+

کتاب آموزشی زبان آموزی پیش دبستانی

ارسال شده توسط: رحیم زاده | تاریخ انتشار: 2023-10-13 10:11:18 | | نظرات 0

کتاب زبان آموزی اثر دکتر محمد دادرس، دکتر مهدی دستجردی کاظمی و دکتر شهین نعمت زاده، مناسب کودکان پیش دبستانی می باشد. هدف از تألیف آن، درک زبان فارسی، کاربرد مناسب آن و همچنین افزایش توانایی کودکان در برقراری ارتباط کلامی معنی دار، در فرایند تحصیل است. این هدف از سویی مقدمه دستیابی به آمادگی های لازم برای سواد آموزی در دوره ابتدایی است و به کمک آن راحت تر می توان به مهارت های اجتماعی، شناختی، عاطفی و دیگر اهداف تربیتی دورۀ پیش دبستانی دست یافت. از سوی دیگر، در کشورمان که تنوع زبانی و فرهنگی بسیاری دارد، زبان فارسی، زبان ملی و مشترک ایرانیان، می تواند میان گروه های گوناگون زبانی و اقوام ایرانی پیوندی عمیق و وحدتی روزافزون به وجود آورد. همچنین مطالعۀ این اثر، سبب گسترش گنجینۀ واژگان کودکان در همۀ کاربردهای زبانی می شود.

خواندن و نوشتن فقط به اندازه ای ضروری است که، کودک برای رفتن به مدرسه به آمادگی های لازم دست یابد؛ یعنی کل خوانی تعدادی از واژه های ضروری و ابتدایی در خواندن و دست ورزی در نوشتن، همچنین توسعه مهارت های گوش دادن و سخن گفتن و افزایش گنجینۀ واژگان کودک در چهارچوب برخی حوزه های معنایی ملموس تر و ضروری مانند: خوراک، پوشاک، جانوران، گیاهان، رنگ ها و طبیعت، اولویت اصلی فعالیت های طراحی شده است.

بخش هایی از کتاب زبان آموزی پیش دبستانی:

آماده شدن برای گردش.

آمادگی برای مدرسه.

زبان فارسی را در گردش بیاموزیم.

آشنایی با واژه های مفاهیم.

واژه های دیداری.

قصه بخوانیم.

و...

بخشی از متن کتاب زبان آموزی پیش دبستانی:

قصه بز زنگوله پا

یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچ کس نبود.

در خانه کوچک قشنگی، که کنار جنگل بزرگ و دشتی سبز قرار داشت، خانم بزی با سه بزغاله کوچک شیرین، زندگی می کرد. شنگول فلفل نمکی که سیاه و سفید و با نمک بود، منگول قندی عسلی که درست رنگ عسل بود و حبه انگور شیر و شکری که مثل برف سفید بود. خانم بزی پشم حنایی سم نقره ای، هر روز برای چرا، به دشت می رفت تا برای بزغاله ها شیر تازه و علف خوشمزه بیاورد. روزها خوب و خوش و آرام می گذشت تا این که، خانم بزی شنید گرگ سیاه بدصدا، دشمن بزغاله ها، به جنگل بزرگ کنار دشت سبز آمده، خانم بزی صبح زود، وقت رفتن به چرا به بزغاله ها گفت: بچه های ناز و هوشیار خبری دارم خبردار! بچه ها هر سه دویدند و جلو خانم بزی ایستادند و منتظر شنیدن خبر شدند، خانم بزی به آن ها نگاه کرد و گفت: حالا خیلی خوب گوش کنید، مبادا فراموش کنیدا، بچه ها گفتند: به حرف تو گوش می کنیم چی را فراموش نکنیم؟

خانم بزی گفت: کبوتر و زاغ و کلاغ، خانم گاو، آقای الاغ، همه خبر آوردند، گرگ سیاه بد اداء بزغاله ها به جنگل ما آمده. بزغاله های کوچولو که تا حالا گرگ ندیده بودند خیلی ترسیدند، اما حرفی نزدند، فقط دست همدیگر را محکم گرفتند و به مادرشان نگاه کردند.

خانم بزی خندید و گفت: درس اول حواس جمع هر کسی چطور در می زند؟

شنگول گفت: مادر ما؟

منگول گفت: نرم و آرام

شنگول پرسید: گرگ سیاه؟

بچه ها چیزی نگفتند، چون تا آن روز صدای در زدن هیچ گرگی را نشنیده بودند. به همین دلیل خانم بزی جواب داد: گرگ سیاه محکم و بلند یا نرم و آرام هر جوری ممکن است در بزند، شما باید مراقب باشید.

اما درس دوم: گوش های تیز. باید اول بپرسید که چه کسی در می زند؟ بعد دقت کنید صدای من است یا صدای غریبه؟

و درس سوم: چشم های باز. از سوراخ کلید نگاه کنید، اگر من بودم، در را باز کنید. بچه ها گفتند: این که سخت نیست قول می دهیم

 

در پایان

سرفصل‌ های کتاب، همراه با راهنماهایی برای مربیان است و خردسالان می‌توانند فعالیت‌ هایی را در این کتاب و با کمک مربیان خود انجام دهند. گفتنی است پرورش مهارت ‌های استفاده‌ درست از مداد، هدف دیگر این کتاب آموزش است.

گردش‌ های من و آمادگی برای مدرسه، موضوعاتی است که شعرها و فعالیت‌ های کتاب بر اساس آن ‌ها طراحی شده است.

https://ketabtala.com

ارسال نظر