+

مشخصات؛خلاصه کتاب حکایت کاکتوس | سایت کتاب طلا

ارسال شده توسط: رحیم زاده | تاریخ انتشار: 2023-02-07 16:48:03 | | نظرات 0

مقدمه کتاب حکایت کاکتوس


راه لذت از درون دان نه از برون ابلهی دان جستن قصر و حصون
آن یکی در کنج زندان مست و شاد و آن دگر در باغ ترش و بی مراد
(مولانا)
موضوع این کتاب حکایت کاکتوس تئوری انتخاب و کاربست آن در مدیریت هیجانهای منفی بزرگ است. شاید عنوان این کتاب حکایت کاکتوس برایتان عجیب باشد؛ چرا حکایت کاکتوس؟ کتاب حکایت کاکتوس چه ربطی به کاربستهای تئوری انتخاب دارد؟ دکتر ویلیام گلسر مبدع تنوری ،انتخاب در کتاب مدیریت زندگی با تئوری انتخاب قصه ای را از زبان پسر عمویش نقل میکند که درباره رفتار عجیب فردی در یک مرکز پرورش کاکتوس است پسر عموی دکتر گلسر در آن روز گرم تابستانی مشغول بازدید از این مرکز بوده که متوجه می شود مرد جوانی با همان لباسهای نازک تابستانی ناگهان به داخل باغچه بزرگی از کاکتوس های کوتاه می پرد و در میان آنها شروع به غلتیدن میکند. مردم هراسان و با عجله او را در حالی که سراپا زخمی و خونین شده بود از باغچه بیرون می کشند. وقتی از او میپرسند چرا این کار را کردی؟ جواب میدهد در لحظه ای که این تصمیم را گرفتم کار جالبی به نظر میرسید. سفارش کتاب حکایت کاکتوس
دکتر گلسر با بیان این روایت به ما گوشزد میکند که کار این مرد چندان هم عجیب و غریب نیست و در زندگی همه ما پریدن روی چیزهایی حتی برنده تر و تیزتر از

حکایت کاکتوس: نیز کم و بیش دیده می.شود. هر کدام از ما در زندگی به نوعی روی کاکتوسها غلت زده ایم و برخی از ما هنوز هم گاهی روی کاکتوس ها می غلتیم. منظور گلسر از کاکتوس همه کارهای نابخردانه ای است که در گذشته انتخاب کرده ایم و هزینه های هنگفتی روی دستمان گذاشته است؛ زیرا همان طور که آن جوان گفته بود: «در آن زمان کار خوبی به نظر میرسید.»
به گفته گلسر، فعالیت های ما در زمان وقوع به نظرمان پسندیده می آید؛ ولی شاید چند لحظه بعد آن را احمقانه ترین کار ممکن بدانیم. بنابراین همه کارهای ما خوب یا بد در لحظه وقوع بهترین انتخابمان به حساب می آید. هر چند ممکن است به خود بگوییم وقتی این کار را میکردم میدانستم کار احمقانه ای است؛ ولی احمقانه یا غیر احمقانه در لحظه دست زدن به آن کار برایمان بهترین کار ممکن به نظر می رسیده است. آموزه اصلی تنوری انتخاب یا شاه بیت روان شناسی کنترل درونی این است که: «صرف نظر از شرایط و رخدادهای زندگی هر کاری که در لحظه، انجام میدهیم و همه اندیشه ها و احساسات ،ما مؤثر یا ،نامؤثر همواره بهترین تلاشمان برای ارضای نیازهای درونی مان است و ما تک تک کارهایمان را انتخاب می کنیم و چنان چه از آن رفتار یا نتیجه و پیامد آن راضی و خشنود نیستیم، می توانیم دست به انتخاب دیگری بزنیم.» در این کتاب حکایت کاکتوس کوشیده ام تنوری انتخاب و کاربستهای آن را برای چهار مشکل نسبتاً فراگیر، به طور مبسوط توضیح دهم و برای ایجاد رفتارهای جایگزین، پیشنهادهای عملی با دستورالعملهای روشن و گام به گام ارائه کنم در ابتدا از مشکل خشمگینی و عصبانیت شروع کرده ام، سپس به افسردگی و حسادت و در نهایت به اضطراب پرداخته ام. مهمترین بخش فرآیند تغییر در تئوری انتخاب خودارزیابی» و برنامه ریزی است. این دو مفهوم را به تفصیل شرح داده ام در پایان هر فصل نیز تمرین هایی آورده ام که برای شروع تغییر نقشه راه باشد این کتاب حکایت کاکتوس را به عنوان کتاب کار و مکمل کتاب حکایت کاکتوس

جهت خرید کتاب با تخفیف ویژه: سایت کتاب طلا

ارسال نظر