+

خرید کتاب ارتباط با خدا

ارسال شده توسط: رحیم زاده | تاریخ انتشار: 2023-10-07 10:23:05 | | نظرات 0

براي شناختن خداوند، راه های متعددی وجود دارد، که در این جا به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

تفکر و استدلال:

با خرید کتاب قرآن کریم می خوانید که، خداوند می فرماید: و خداوند شما را از شکم مادران تان خارج نمود، در حالی که هیچ چیز نمی دانستید و برای شما گوش و چشم و عقل قرار داد، تا شکر نعمت او را به جا آورید.

تزکیه و تصفیه نفس:

همان طور که صراحتاً در قرآن حواس و قوه تفکر به عنوان ابزار شناخت معرفی شده اند، تزکیه و تصفیه نفس نیز وسیله ای برای شناخت دانسته شده است. خداوند در قرآن می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید، برای شما وسیله ای جهت جدا ساختن حق از باطل قرار می دهد و گناهان تان را می پوشاند و شما را می آمرزد و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است.

خودشناسی:

یکی از مهم ترین راه های خداشناسی، خودشناسی است. پیامبر اکرم (ص) می فرماید: هر کس خود را شناخت، خدای خود را شناخته است. اگر انسان خویش را بشناسد، هم مبدأ جهان امکان را می شناسد و هم به معاد ایمان می آورد و حیات ابدی را پیش از هر چیزی می بیند و به آن دل می بندد و هم مسیر بین آغاز و انجام را می شناسد.

مطالعه آثار علمی دیگران:

تعلم و یادگرفتن و خواندن کتاب، یکی دیگر از اسباب و ابرازهایی است که برای شناخت خداوند به آن توجه شده است. برای مثال: کتاب ارتباط با خدا، کتاب قدرت لطف خداوند و... که می توانید برای تهیه این کتاب ها، وارد سایت فروش کتاب طلا شوید و کتاب خود را از دسته بندی کتاب های دینی خریداری کنید.

https://ketabtala.com

ارسال نظر